TJÄNSTER

REDOVISNING

Vi kan erbjuda ett stort utbud av tjänster

Vad innebär redovisning?

Inom ramen för begreppet redovisning ryms en rad återkommande ekonomiska arbetsuppgifter som t.ex. bokföring, kontering, skatte- och momsfrågor, kund- och leverantörsreskontra, ekonomisk rapportering etc.

Vi kan erbjuda ett stort utbud av tjänster inom redovisning och administration. Du väljer själv hur du vill använda oss..  

REDOVISNING

På ERA Revisorer tycker vi att alla ska göra det de är bäst på – du är expert på att driva din verksamhet, låt oss sköta bolagets redovisning.  

 Inom begreppet redovisning ryms hela flödet från löpande redovisning, till årsbokslut och deklaration. Som företagare är du skyldig enligt lag att följa god redovisningssed, det kan vi hjälpa dig med!  

 Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom redovisning och kan hjälpa dig med enstaka tjänster eller sköta ditt företags redovisning i sin helhet.  

Rutiner

Vi kan hjälpa dig att utforma effektiva rutiner som är anpassade för ditt företag. I många fall tar vi hjälp av digitala lösningar som smidigt och effektivt överför informationen.  

Läs mer om våra digitala tjänster här.

Löpande bokföring

Den löpande bokföringen sker i samband med affärshändelser i ditt företag, oavsett om det är upprättande av en kundfaktura eller betalning till en leverantör. Vi kan sköta hela eller delar av din löpande redovisning. Vi kan också hjälpa till med budget, prognos eller likviditetsrapporter. 

bokslut

Ett årsbokslut är en sammanställning av ditt företags ekonomi under det angivna räkenskapsåret. Rapporterna är viktiga beslutsunderlag både för företagets ägare och styrelse, och potentiella affärskontakter så som kunder, leverantörer eller din bank.   

Bokslutet består av två huvuddelar: Resultaträkningen, där dina intäkter och kostnader sammanställs och beräknar bolagets vinst eller förlust, samt balansräkningen som ger en översikt över företagets tillgångar, skulder och eget kapital.   

När vi upprättar ditt bokslut säkerställer vi att redovisningen uppfyller de lagstadgade krav som ställs, samt att vi följer god redovisningssed. Vi kan även hjälpa er med analyser och beräkna olika alternativ till skatteeffekter, så ni kan ta det bästa beslutet utifrån er verksamhet.  

DELÅRSBOKSLUT

Som kund hos oss erbjuder vi dig möjlighet till delårsbokslut. Detta sker enligt våra rutiner efter sex månader, men det går förstås att upprätta när som helst under året.  

Syftet med ett delårsbokslut är att ge dig som företagare ett bättre beslutsunderlag till din verksamhet genom att kontinuerligt stämma av typiska bokslutsposter oftare än en gång om året.  

Årsredovisning

Årsredovisning är företagets offentliga redovisning och därmed tillgänglig för banker, leverantörer, kunder och andra. Reglerna kring årsredovisning är många och ändras hela tiden. Vi kan hjälpa till att få en korrekt årsredovisning som följer god redovisningssed och ger en bra beskrivning av företagets verksamhet. En bra årsredovisning ger rätt signaler om att ditt företag är en bra samarbetspartner. Vårt uppdrag går längre än att bara se till att lagkraven uppfylls och att årsredovisningen är klar i rätt tid.

Kombiuppdrag

Anlitar du oss både för revision och redovisning – s.k. kombinerat uppdrag – kan vi samordna våra resurser och erbjuda dig en effektiv samt smidig helhetslösning. Du får då två kontaktpersoner hos oss – en för revision och en för redovisning. För oss är det viktigt med en oberoende revision och därför är inte revisorn engagerad i redovisningsuppdraget.

outsourcing

Vi erbjuder även outsourcing, vilket innebär att vi kommer ut till ditt företag och sköter redovisningen på plats hos er. Det är vanligt förekommande om du som kund t.ex. har lokalt installerade system för exempelvis kassa eller lager. 

Vi kan också fungera som en extra ekonomifunktion i det fall du redan har en fungerande redovisning, men behöver specialistkompetens eller täcka upp ett personalbortfall.  

Inte vad du letade efter?

Revision

Revision

Våra revisorer genomför en oberoende revision genom att granska samt bedöma företags årsredovisning, bokföring och förvaltning.

Digitala tjänster

Digitala tjänster

Oavsett om du vill arbeta med ett helt digitalt flöde eller om du bara vill börja utforska vissa delar så finns vi här för dig.