Digitala tjänster

av | dec 3, 2022 | Artikel

Digital Redovisning

Vad är egentligen digitalisering – och hur kan det underlätta för just ditt företag? 

Många av våra kunder har redan ett helt- eller delvist digitalt flöde, men just nu märker vi att många som tidigare har varit skeptiska nu är redo att effektivisera sin redovisning.

Oavsett om du vill arbeta med ett helt digitalt flöde eller bara vill börja utforska vissa delar så finns vi här för dig. Vårt mål är att din redovisning ska skötas så effektivt som möjligt – så du får mer tid att driva ditt företag och vi får mer tid till att vara dina rådgivare och hjälpa dig till de bästa besluten. Allt detta samtidigt som vi sparar på miljön!

Det finns många olika sätt att arbeta digitalt, men nedan kommer vi att redogöra för de vanligaste hos oss. Vill du som kund använda ett annat system, eller ha hjälp att leta det bästa systemet för just dig så hjälper vi såklart gärna till med detta också.

Redovisning

Att välja rätt bokföringsprogram är A och O för att få till en sömlös digital redovisning. Om du som kund vill göra delar av redovisningen själv är förstås valet av system särskilt viktigt.

Idag arbetar vi främst tillsammans med Visma, men vi har också ett antal kunder i Fortnox av varierande storlek. Båda programmen är molnbaserade vilket innebär att du erhåller en inloggning, och kan därför enkelt komma åt din redovisning från din dator, telefon eller surfplatta. Systemen tillhandahåller också sina egna appar där du kan utföra enklare delar av redovisningen.

Längst ner i detta inlägg redogör vi också för vilka integrationer vi arbetar mest med idag, som kompletterar redovisningsprogrammet.

Leverantörsfakturahantering

Oavsett om du vill betala dina leverantörsfakturor själv, eller vill att vi ska sköta det åt dig rekommenderar vi att ta emot fakturor via PDF eller efaktura direkt till ekonomisystemet eller ett försystem. Du kan också scanna in dina pappersfakturor för att slippa lämna in dina original, utan istället direkt lagra dem direkt i en arkivplats.

Om vi hjälper dig till digital hantering av dina leverantörsfakturor fullt ut kan det se ut på följande sätt:

Vi börjar med att kontakta dina leverantörer för att de ska skicka fakturor till ekonomisystemet istället för till din nuvarande adress.

På löpande basis på ett intervall vi kommer överens om, till exempel en gång i veckan, konterar vi dina fakturor och de går då vidare till dig som kund för attest. Du attesterar via telefon, dator eller surfplatta. Attest kan även ske i flera led, om ni till exempel har inköpsansvarig eller arbetsledare som ska delgodkänna inköp.

När attest har skett, exporteras fakturorna till redovisningsprogrammet. Härifrån skickar din konsult betalningar till banken, vilket du som kund alltid måste slutgodkänna för båda parters säkerhet.

När betalningen sker på förfallodagen, återrapporteras betalningen till ekonomisystemet per automatik.

Fakturering

Om du fakturerar ditt arbete baserat på dina anställdas arbetade timmar avseende olika projekt, kan det vara en bra idé att använda ett försystem där dina anställda både registrerar sin tid, materialet till projektet och samtidigt registreras dessa uppgifter till kommande fakturaunderlag. Förutsatt att alla uppgifter är korrekta, är det bara för företagsledaren att attestera och exportera uppgifterna till ekonomisystemet där fakturan upprättas.

Bolaget kan välja att själv upprätta sina fakturor, eller meddela sin konsult när fakturaunderlag finns att behandla. Faktureras endast enklare arbeten behövs sällan ett försystem, utan kunden eller konsulten kan starta faktureringen direkt i redovisningsprogrammet.

Vi skickar alltid fakturorna elektroniskt, eller via Auto Invoice vilket innebär att vi aldrig kommer stå och vika, kuvertera och frankera dina fakturor. Istället är de elektroniskt spårbara, och vi kan se om fakturan gått fram till kunden.

På överenskommen basis stämmer vi av att du får betalt av dina kunder, och att påminnelser skickas. Vi hanterar också ROT och RUT ansökningar via fil.

Integrationer för digital redovisning

Om du vill läsa mer om de integrationer vi använder oss allra mest av idag

Leverantörsfakturahantering
Rillion

Tid-fakturerings och projekthantering
Visma tid smart
Blikk

Kvitton och utlägg
Visma utlägg & Visma Scanner
Pleo
Fortnox – kvitto & resa

FÖRFATTARE

Joachim Olofsson

Brinner för digitalisering och effektivisering som bidrar till en smidigare vardag för företagaren.
Att tänka på inför årsskiftet 2024

Att tänka på inför årsskiftet 2024

Att tänka på inför årsskiftet 2024Årsskiftet är en tidpunkt då det är fördelaktigt för dig som företagare att granska din verksamhet. Här listar vi några viktiga punkter för att dra nytta av möjligheterna som finns.3:12 reglerna – beskattning för utdelning 2024 3.12...

Att hålla stängt under högtider

Att hålla stängt under högtider

Att hålla stängt under högtiderÄr du företagare och planerar att hålla stängt under vissa högtider? Om du önskar stänga under ordinarie arbetsdagar är det viktigt att ha god framförhållning. Om du ännu inte har kommit överens med dina anställda om hur ledigheten ska...

Representation & gåvor inför julen 2023

Representation & gåvor inför julen 2023

Det närmar sig december och julen står för dörren. Kanske känner du att du och dina anställda har varit extra duktiga i år och förtjänar en julklapp från företaget? Men hur mycket får egentligen en julklapp kosta? Och vad gäller om du planerar en julfest?Läs mer om...

Inköp med företagskort

Vid mindre inköp till företaget kan det vara smidigt med ett företagskort som är kopplat direkt till företagets konto eller till en kredit. Det är väldigt viktigt att se till att kvittot sparas på ett korrekt sätt och att det uppfyller kraven för en verifikation. För...

Tillfällig skattefrihet drivmedel

Normalt är förmån av fritt drivmedel skattepliktigt, men under perioden 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2026 kommer det vara skattefritt att ladda sin elbil och elcykel på arbetsplatsen. Detta gäller personbilar klass I, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och...

Sommarjobbare

Anställer du ungdomar som extra personal under sommarmånaderna? Som arbetsgivare ansvarar du för att dina anställda ska ha en trygg arbetsmiljö. Det är viktigt att du följer lagen och att du tänker på att unga personer kan behöva mycket handledning och stöttning. Ta...