ROT & RUT

av | okt 13, 2023 | Artikel

Sommaren är här och efterfrågan ökar för tjänster som altanbyggen, renoveringar eller fönstertvätt. Har du ett företag, eller funderar på att anlita ett företag som erbjuder dessa typer av tjänster?

Det kan uppstå frågor över vilka tjänster som omfattas, och hur man särskiljer dessa från varandra. Nedan kommer lite grundläggande information som kan vara bra för dig som utför eller anlitar ett företag som tillhandahåller dessa tjänster.

Vad är ROT & RUTAVDRAG?

Rot & Rut är en skattereduktion som privatpersoner kan nyttja vid vissa typer av inköp av tjänster.

Reduktionen räknas ihop, och kan uppgå till högst 75 000 kr per person och år. Av summan får högst 50 000 utgöra ROT-avdrag. Tänk också på att du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna nyttja ROT eller RUT  – det är särskilt viktigt att ta reda på om du också nyttjar andra skattereduktioner under året, exempelvis för installation av grön teknik.

Du kan endast söka skattereduktion för kostnad av utfört arbete. Material och resor ingår inte i underlaget. Den som vill nyttja reduktionen ska vara bosatt i bostaden där tjänsten utförs, och ska faktureras för tjänsten.

Du som företagare kan inte få ROT- eller RUT avdrag för arbeten som du eller ditt företag utför i din egen bostad eller för en nära anhörigs bostad.


ROT-avdrag

ROT-avdraget kan nyttjas för arbeten som förbättrar privatpersonens bostad, d.v.s. byggnationer, reparationer och vissa installationer. Företaget får dra av högst 30 procent av arbetskostnaden på fakturan. Material, hyra av maskiner och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Företaget som utför tjänsten och kunden har ett gemensamt ansvar att ta reda på om tjänsten innefattas av reduktionen.

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som kunden äger och bor i eller använder som fritidsbostad. Det finns olika regler för småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter.

Bostäder som inte ger rätt till rot & rut avdrag

  • Nyproducerad bostad som inte är färdigbyggd
  • Hyrd/Uthyrd/Arrenderad bostad
  • Arbete på bostäder som är bebodda av en nära anhörig som tex ditt barn, syskon, maka/make eller särbo.
  • Annan fristående byggnad, som kunden vill bygga om till bostad.
Har alla bostadstyper rätt till avdrag? För att se vilka tjänster & regler som gäller för den typ av bostad som du utför arbetet på finns
bra riktlinjer hos skatteverket: Ger arbetet rätt till rotavdrag? | Skatteverket


RUT-avdrag

Du kan få RUT-avdrag för hushållsnära tjänster som exempelvis städtjänster, snöskottning och trädgårdsarbete. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till avdrag och du får reduktion med högst 50 procent. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Du och kunden har ett gemensamt ansvar att ta reda på om arbetet omfattas av RUT-avdrag. Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad. Kunden behöver inte äga bostaden som tjänsten utförs i för att ha rätt till skattereduktionen, det räcker med att personen använder bostaden helt eller delvis som sitt hem.

För att se vilka tjänster som man kan göra rut-avdrag på finns det bra riktlinjer hos Skatteverket:

Lista över rutarbeten | Skatteverket

 

När arbetet är klart – ansöka om reduktion

Det är du som företagare som ansöker om ROT & RUT åt din kund när arbetet är utfört och betalat.

Det är viktigt att du upprättar en korrekt faktura där det framgår fakturans totala belopp, avdragets storlek, vilka tjänster som utförts, personnummer och fastighetsbeteckning. Om kunden inte har rätt till reduktion, bör det framgå på fakturan att det är kundens skyldighet att betala återstoden av fakturan. När fakturan är betald, söker du som företag ersättning från Skatteverket för den del som utgör skattereduktionen.

Du får inte göra skattereduktion på kontantköp, vilket innebär att betalningen för fakturan ska vara elektroniskt spårbar.

De flesta faktureringsprogram har stöd för fakturering med ROT och ROT, och underlättar både avdrag, förtryckta texter och ansökan till Skatteverket via fil.

Du som privatperson behöver inte göra någonting, utan reduktionen kommer förtryckt på din deklaration.

Det är datumet som fakturan betalas som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på, inte fakturadatumet. Ansökan om utbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att kunden betalat för arbetet. Då ska även arbetet vara utfört.

Behöver du hjälp med revision & redovisning? Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss

FÖRFATTARE

Joachim Olofsson

Brinner för digitalisering och effektivisering som bidrar till en smidigare vardag för företagaren.
Att tänka på inför årsskiftet 2024

Att tänka på inför årsskiftet 2024

Att tänka på inför årsskiftet 2024Årsskiftet är en tidpunkt då det är fördelaktigt för dig som företagare att granska din verksamhet. Här listar vi några viktiga punkter för att dra nytta av möjligheterna som finns.3:12 reglerna – beskattning för utdelning 2024 3.12...

Att hålla stängt under högtider

Att hålla stängt under högtider

Att hålla stängt under högtiderÄr du företagare och planerar att hålla stängt under vissa högtider? Om du önskar stänga under ordinarie arbetsdagar är det viktigt att ha god framförhållning. Om du ännu inte har kommit överens med dina anställda om hur ledigheten ska...

Representation & gåvor inför julen 2023

Representation & gåvor inför julen 2023

Det närmar sig december och julen står för dörren. Kanske känner du att du och dina anställda har varit extra duktiga i år och förtjänar en julklapp från företaget? Men hur mycket får egentligen en julklapp kosta? Och vad gäller om du planerar en julfest?Läs mer om...

Inköp med företagskort

Vid mindre inköp till företaget kan det vara smidigt med ett företagskort som är kopplat direkt till företagets konto eller till en kredit. Det är väldigt viktigt att se till att kvittot sparas på ett korrekt sätt och att det uppfyller kraven för en verifikation. För...

Tillfällig skattefrihet drivmedel

Normalt är förmån av fritt drivmedel skattepliktigt, men under perioden 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2026 kommer det vara skattefritt att ladda sin elbil och elcykel på arbetsplatsen. Detta gäller personbilar klass I, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och...

Sommarjobbare

Anställer du ungdomar som extra personal under sommarmånaderna? Som arbetsgivare ansvarar du för att dina anställda ska ha en trygg arbetsmiljö. Det är viktigt att du följer lagen och att du tänker på att unga personer kan behöva mycket handledning och stöttning. Ta...