Skattenyheter 2023

av | okt 5, 2023 | Artikel

Många förändringar har trätt kraft under årsskiftet 2023, därav flera skattenyheter som berör både privatpersoner och företag.


Här hittar du några korta sammanfattningar av ändringar som skett i år.

Arbetsresor

Avdraget för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor har stärkts genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil. Avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen ska vara minst 2 km för att man ska få avdrag

  • Resor med egen bil höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil.
  • Resor med förmånsbil höjs beloppet till 12 kronor per mil.
  • För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.
  • För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet dock fortsatt 9,50 kr per mil

Traktamente inom landet

Beloppen för traktamente har höjts för att de bättre ska täcka ökade levnadskostnader när du är på tjänsteresa, det vill säga utgifter för logi, och måltidskostnader.

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning:

  • Hel dag – 260 kronor per dag
  • Halv dag – 130 kronor per halv dag
  • Efter tre månader – 182 kronor per hel dag
  • Nattraktamente – 130 kronor

Traktamente vid tjänsteresa utan övernattning är alltid skattepliktigt.

För att få traktamente under resdagen ska resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00.

Brytpunkt statlig inkomstskatt

Jobbskatteavdraget förstärks, vilket innebär att skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år och som fortsätter att arbeta. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år och kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

Åldersgränsen till det förhöjda grundavdraget har höjs från 65 år till 66 år. Det innebär att du har rätt till ett förhöjt grundavdrag om du har fyllt 66 år innan den 1 januari 2023.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

  • Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.
  • Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Intäktsräntan

På skattekontot beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Intäktsräntan är skattefri medan kostnadsräntan får du inte göra avdrag för.

Räntan på skattekontot knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året. Den 1 november 2022 höjdes basräntas till 2,5 procent.

Från och med den 1 november 2022 är intäktsräntan 1,125 procent.

För mer information om skatter och avdrag läs belopp och procent.

FÖRFATTARE

Joachim Olofsson

Brinner för digitalisering och effektivisering som bidrar till en smidigare vardag för företagaren.
Att tänka på inför årsskiftet 2024

Att tänka på inför årsskiftet 2024

Att tänka på inför årsskiftet 2024Årsskiftet är en tidpunkt då det är fördelaktigt för dig som företagare att granska din verksamhet. Här listar vi några viktiga punkter för att dra nytta av möjligheterna som finns.3:12 reglerna – beskattning för utdelning 2024 3.12...

Att hålla stängt under högtider

Att hålla stängt under högtider

Att hålla stängt under högtiderÄr du företagare och planerar att hålla stängt under vissa högtider? Om du önskar stänga under ordinarie arbetsdagar är det viktigt att ha god framförhållning. Om du ännu inte har kommit överens med dina anställda om hur ledigheten ska...

Representation & gåvor inför julen 2023

Representation & gåvor inför julen 2023

Det närmar sig december och julen står för dörren. Kanske känner du att du och dina anställda har varit extra duktiga i år och förtjänar en julklapp från företaget? Men hur mycket får egentligen en julklapp kosta? Och vad gäller om du planerar en julfest?Läs mer om...

Inköp med företagskort

Vid mindre inköp till företaget kan det vara smidigt med ett företagskort som är kopplat direkt till företagets konto eller till en kredit. Det är väldigt viktigt att se till att kvittot sparas på ett korrekt sätt och att det uppfyller kraven för en verifikation. För...

Tillfällig skattefrihet drivmedel

Normalt är förmån av fritt drivmedel skattepliktigt, men under perioden 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2026 kommer det vara skattefritt att ladda sin elbil och elcykel på arbetsplatsen. Detta gäller personbilar klass I, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och...

Sommarjobbare

Anställer du ungdomar som extra personal under sommarmånaderna? Som arbetsgivare ansvarar du för att dina anställda ska ha en trygg arbetsmiljö. Det är viktigt att du följer lagen och att du tänker på att unga personer kan behöva mycket handledning och stöttning. Ta...