Avdrag i deklarationen

av | okt 11, 2023 | Artikel


Årets deklarationer har kommit och för många behöver uppgifterna i deklarationen bara skrivas under och skickas in. Det är inte omöjligt att det finns ett antal avdrag där ute som du inte känner till.

Har du koll på vilka skatteavdrag du har rätt till?

Lån & räntor

Ränteavdraget gör att du kan få tillbaka upp till 30% av den totala räntekostnaden för ditt lån. Krav för avdrag är att räntan avser egen skuld som är betald. Inget avdrag medges för ränta på studielån via CSN.

Dina uppgifter för ränteavdrag tas automatiskt upp i deklarationen.

Så här mycket får du dra av för dina räntekostnader

30 % på belopp som understiger 100 000 kronor

21 % på belopp som överstiger 100 000 kronor

Eftersom ränteavdraget sänks från 30 % till 21 % på räntekostnader över 100 000 kronor så är det bra att ha koll på hur dina räntekostnader förändras när räntorna stiger.

EXEMPEL PÅ HUR RÄNTEAVDRAGET PÅVERKAS NÄR RÄNTAN STIGER

Om du har ett bolån på 2 miljoner kronor och betalar en fast ränta på 5 % innebär det en total ränteutgift
på 100 000 kronor per år och ett fullt ränteavdrag på 30%


Uthyrning av bostad

Du kan hyra ut din bostad skattefritt för hyresintäkter upp till 40 000 kr per år. Överskottet av uthyrningen beskattas med 30 procent. Det är olika regler om du hyr ut småhus, bostadsrätt eller hyresrätt. Du får inte göra några avdrag för ökade driftskostnader eller ombyggnationer.

Läs mer på skatteverkets hemsida om uthyrning av privatbostad, bostadsrätt, småhus och hyresrätt.

Rot & Rut

Du kan få skattereduktion för RUT Och ROT avdrag.

  • RUT-avdraget får du skattereduktion på 50% av arbetskostnaden, upp till 75 000 kronor per år
  • ROT-avdraget får du skattereduktion på 30% av arbetskostnaden, upp 50 000 kronor per person och år.

Det sammanlagda Rot- och rutavdraget får vara max 75 000 kronor per år.

VAD ÄR RUT & ROT?
RUT = arbetskostnad för hushållsnära tjänster
ROT = arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad


Grön teknik

Nytt för i år är att du får göra avdrag om du installerat grön teknik. Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för utfört arbete och material. Detta gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

  • Skattereduktion för kostnaden för arbete och material grön teknik ges för:
  • Installation av solceller – 20 % skattereduktion
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi – 50 % skattereduktion
  • Installation av laddningspunkt till elfordon – 50 % skattereduktion


Skatt på investeringssparkonto

Sparar du i ett investeringssparkonto (ISK) baseras skatten på en schablonintäkt. Denna uppgift är förifylld i din deklaration. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är schablonskatten 0,88 %.

Har du sålt aktier eller fonder med vinst beskattas vinsten med 30 %. Har du också sålt aktier eller fonder till förlust kan du använda förlustbeloppet för att kvitta mot eventuell vinst för att på så sätt minska skatten.

Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som är kopplade till tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte heller avdragsgilla.

Du kan räkna ut din schablonintäkt på skatteverkets hemsida:
Räkna ut schablonintäkt | Skatteverket


Resor till och från jobbet

Från och med 2023 har riksdagen beslutat att höjda schablonbeloppen för resor till och från arbetet. De högre beloppen gäller för resor utförda 2023 och din deklaration som du lämnar 2024.

Period 2022

Resor med egen bil – 18,50 kronor

Resor med förmånsbil som går på diesel – 6,50 kronor

Resor med förmånsbil som går på andra drivmedel – 9,50 kronor

Period 2023

Resor med egen bil – 25 kronor

Resor med förmånsbil som går på diesel – 12 kronor

Resor med förmånsbil som går på andra drivmedel – 9,50 kronor

DU FÅR GÖRA AVDRAG FÖR RESOR TILL OCH FRÅN JOBBET OM:

Sträckan är minst 5 km, och om du tjänar minst 2 timmar per arbetsdag genom att ta bil i stället för kollektivtrafik. *

* Du får bara göra avdrag om dina totala kostnader för resorna överstiger 11 000 kronor.

FÖRFATTARE

Joachim Olofsson

Brinner för digitalisering och effektivisering som bidrar till en smidigare vardag för företagaren.
Att hålla stängt under högtider

Att hålla stängt under högtider

Att hålla stängt under högtiderÄr du företagare och planerar att hålla stängt under vissa högtider? Om du önskar stänga under ordinarie arbetsdagar är det viktigt att ha god framförhållning. Om du ännu inte har kommit överens med dina anställda om hur ledigheten ska...

Representation & gåvor inför julen 2023

Representation & gåvor inför julen 2023

Det närmar sig december och julen står för dörren. Kanske känner du att du och dina anställda har varit extra duktiga i år och förtjänar en julklapp från företaget? Men hur mycket får egentligen en julklapp kosta? Och vad gäller om du planerar en julfest?Läs mer om...

Inköp med företagskort

Vid mindre inköp till företaget kan det vara smidigt med ett företagskort som är kopplat direkt till företagets konto eller till en kredit. Det är väldigt viktigt att se till att kvittot sparas på ett korrekt sätt och att det uppfyller kraven för en verifikation. För...

Tillfällig skattefrihet drivmedel

Normalt är förmån av fritt drivmedel skattepliktigt, men under perioden 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2026 kommer det vara skattefritt att ladda sin elbil och elcykel på arbetsplatsen. Detta gäller personbilar klass I, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och...

Sommarjobbare

Anställer du ungdomar som extra personal under sommarmånaderna? Som arbetsgivare ansvarar du för att dina anställda ska ha en trygg arbetsmiljö. Det är viktigt att du följer lagen och att du tänker på att unga personer kan behöva mycket handledning och stöttning. Ta...