Hur du deklarerar K10- & K12 blanketten

av | mar 18, 2024 | Artikel

Hur du deklarerar K10 & K12 blanketten

deklarera K10

Vad är K10?

K10-blanketten är den bilaga till inkomstdeklarationen, som du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag i de allra flesta fall ska lämna in till Skatteverket. 

Här deklarerar du utdelning och kapitalvinst vid försäljning av kvalificerade andelar, samt håller reda på ditt sparade gränsbelopp.

Vad är kvalificerade andelar?

Om du själv, eller en närstående har varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget räknas dina andelar som kvalificerade.

Observera att definitionen är flytande, och det kan behöva göras en bedömning av en skatterådgivare för att utreda detta om du är osäker om dina andelar räknas som kvalificerade eller inte. Dina andelar kan också räknas som kvalificerade om du eller närstående är verksam i betydande omfattning i ett annat bolag.

Vad är K12?

Om du inte uppfyller kraven för kvalificerade andelar, ska du i stället lämna in en blankett K12. Utdelning och vinster beskattas här med 25%.

Har det inte skett någon utdelning eller försäljning under året, behöver du inte lämna in någon blankett K12.

Hur fyller jag i K10 blanketten?

På din blankett K10 ska du redovisa om du tagit utdelning under beskattningsåret, eller om det uppkommit en kapitalvinst.

Beskattningen styrs sedan av ditt gränsbelopp som bestämmer hur stor del av utdelningen eller kapitalvinsten som ska beskattas med 20% (lågbeskattad utdelning)

Om utdelningen eller kapitalvinsten överstiger gränsbeloppet kommer det överstigande beloppet att beskattas som inkomst med 30% skatt. Det är därför fördelaktigt att kontrollera ditt gränsbelopp innan du beslutar om utdelning.

Har du inte tagit någon utdelning, är det ändå viktigt att fylla i blanketten eftersom gränsbeloppet sparas, räknas upp och kan nyttjas till kommande års utdelningar.  

När du räknat ut beloppen skriver du över dem till din vanliga inkomstdeklarationsblankett (INK1).

Behöver du hjälp med din K10-Blankett?

ERA Revisorer hjälper till med inkomstdeklarationer för både företaget och företagets ägare samt närstående. I rätt tid går vi igenom olika alternativ och deras skatteeffekter de ger på kort- och lång sikt. Vi vägleder dig även i balansen mellan lön och utdelning, beroende på just din situation.

Kontakta oss för att höra mer!

Hur räknar jag ut mitt gränsbelopp?

För att kunna tillgodoräkna dig gränsbeloppet måste du ha ägt andelarna vid årets ingång. För din blankett K10 avseende 2023 (som lämnas in under våren 2024) innebär det att du måste ha ägt andelarna den 31: a december 2022.  

När du räknar ut gränsbeloppet för utdelning eller kapitalvinst använder du dig av 3:12 reglerna, detta kan du göra på två olika sätt:

Förenklingsregeln

Även kallas schablonregeln, innebär att du använder du dig av ett schablonbelopp som består av 2,75 IBB. Gränsbeloppet för utdelning under 2023 uppgick till 195 250kr.

Schablonbeloppet beräknas utifrån ägarnas andel i bolaget, d.v.s. är ni två delägare som äger 50% var av ett företags andelar, kan ni nyttja 50% av schablonbeloppet var.

Äger du andelar i flera företag får du endast nyttja förenklingsregeln i ett av dem.

Huvudregeln

Att tillämpa huvudregeln i stället för förenklingsregeln är ofta mer förmånligt om det finns lönekostnader i bolaget. När du tillämpar denna regel får du beräkna gränsbelopp utifrån din ägarandel på 50% av bolagets bruttolöner från föregående år. Till denna summa får du lägga till ca 9% av andelarna i anskaffningsutgift.

För att kunna nyttja huvudregeln måste du äga minst 4% av bolagets andelar.

Löneuttagskravet för 2023 innebär att du behöver ha tagit ut en lön under 2022 på minst 426 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 681 600 kr (9,6 IBB). Lönekravet kan även uppfyllas av närstående.

Att ta ut för lite lön kan alltså ha stor inverkan på dina utdelningsmöjligheter. Som kund hos ERA räknar vi på ditt lönebaserade utrymme varje år, för att se till att du som fåmansföretagare får dom bästa möjliga förutsättningarna.

Oavsett vilket sätt du använder, sparas ej nyttjat gränsbelopp till nästa år.


FÖRSLAG OM ÄNDRINGAR I REGELVERKET PÅ GÅNG

Regeringen har lagt ett förslag om att förenkla beskattningen av delägare i småföretag.

Detta på grund av att reglerna idag är väldigt komplexa och om man gör fel kan det få stora konsekvenser för företagaren.

Utredningen kommer att presenteras senast den 31 maj 2024.

FÖRFATTARE

Juni Stenberg

Växlar vant mellan redovisning och receptionstjänster. Sätter guldkant på kontoret och sköter om våra administrativa uppgifter, t.ex. uppdateringar och underhåll av hemsidan.
Semesterårsavslut – det behöver du tänka på!

Semesterårsavslut – det behöver du tänka på!

Det kan kännas som att sommarens semester ligger långt fram i tiden, men för de flesta påbörjas ett nytt semesterår den 1:a april. Snart är det därför dags för semesterårsavslut!I samband med detta, finns det saker som kan vara bra för dig som  arbetsgivare att...

Deklaration 2024

Deklaration 2024

Deklaration 2024Snart är det dags att deklarera!Här kommer en sammanställning över vilka datum som gäller 2024.För dig som vill deklarera digitalt för första gången. Skaffa digital brevlåda senast den 3 mars 2024 för att få din deklaration digitalt. I stället för en...

Förslag om digital arkivering – Hejdå papperskvitton!

Förslag om digital arkivering – Hejdå papperskvitton!

Med den pågående digitala utvecklingen har hanteringen av fakturor och kvitton blivit betydligt enklare genom några knapptryck på telefonen eller datorn, direkt in i bokföringen. Trots detta har Bokföringslagen krävt att originalhandlingarna inte får kasseras, även om...

Nya lagar och regler för 2024

Nya lagar och regler för 2024

Vid årsskiftet har nya lagar och regler trätt i kraft som kan påverka dig som företagare. Nedan kan ni läsa mer om några av dessa nya lagar som kan vara relevanta. Sänkt skatt på bensin och diesel Energi och koldioxidskatten på bensin och diesel sänks. För bensin...

Viktiga datum 2024

Viktiga datum 2024

Ta reda på vilka datum du bör ha koll på under det nya året. Vi har sammanställt information för dig som lämnar in moms, F-skatt, arbetsgivaravgifter m.m. Klicka här, eller på bilden nedan för att ladda ner tabellen.

Att tänka på inför årsskiftet 2024

Att tänka på inför årsskiftet 2024

Att tänka på inför årsskiftet 2024Årsskiftet är en tidpunkt då det är fördelaktigt för dig som företagare att granska din verksamhet. Här listar vi några viktiga punkter för att dra nytta av möjligheterna som finns.3:12 reglerna – beskattning för utdelning 2024 3.12...