Förslag om digital arkivering – Hejdå papperskvitton!

av | feb 12, 2024 | Artikel

Med den pågående digitala utvecklingen har hanteringen av fakturor och kvitton blivit betydligt enklare genom några knapptryck på telefonen eller datorn, direkt in i bokföringen. Trots detta har Bokföringslagen krävt att originalhandlingarna inte får kasseras, även om de har överförts till digital form.

Regeringen har nu tagit ett stort steg för att modernisera bokföringslagen och har presenterat ett nytt förslag i lagrådsremissen om digital arkivering, vilket syftar till att underlätta för företagare att bevara dokument som mottagits på papper. Det föreslagna lagförslaget innebär att det endast krävs att originalhandlingarna i pappersformat behålls fram till dess att de har överförts till digital form. Därefter kan papperskvittot kastas!

Idag krävs det att alla inkommande handlingar i pappersform arkiveras i sju år. Om bokföringsunderlaget har konverterats till digital form måste materialet ändå bevaras i tre år ytterligare innan det kan kastas. Detta innebär att samtliga fakturor, kvitton och räkenskapshandlingar i original som mottagits på papper måste arkiveras tills angiven tidsperiod har löpt ut. Om bokföringen inte sparas under denna tidsram kan man göra sig skyldig till brott mot bokföringslagen.

Det förväntas att dessa förändringar kommer att leda till betydande besparingar av administrativa kostnader och kostnader för arkivering. Enligt Svenskt Näringsliv kan den föreslagna lagen potentiellt sänka kostnaderna med nästan 4 miljarder kronor årligen.

De föreslagna reglerna förväntas träda i kraft den 1 juli 2024.

Behöver du hjälp med digitala flöden för dina underlag? Kontakta oss gärna.

FÖRFATTARE

Juni Stenberg

Växlar vant mellan redovisning och receptionstjänster. Sätter guldkant på kontoret och sköter om våra administrativa uppgifter, t.ex. uppdateringar och underhåll av hemsidan.
Nya Kvittolagen

Nya Kvittolagen

Nya kvittolagenVi kan med glädje meddela att regeringen beslutat att avskaffa kravet om att bevara kvitton och annan räkenskapsinformation i pappersform.Från och med 1 juli 2024 kan du helt enkelt slänga pappersunderlag så länge det omvandlats till digital form.Vad...

Att tänka på inför semestern 2024

Att tänka på inför semestern 2024

Att tänka på inför semestern 2024Äntligen sommar och semestertider! Tiden går fort och det är mycket som ska planeras inför ledigheten. Som företagare är det viktigt att verksamheten fortsätter fungera under sommaren och att dina medarbetare är nöjda.   Här är...

Penningtvätt (PTL) & Kundkännedom (KYC)

Penningtvätt (PTL) & Kundkännedom (KYC)

Ett högaktuellt inom redovisnings- och revisionsbranschen! Varje år tvättas ca 130 miljarder kronor i det svenska finansiella systemet, enligt rapporten Nationell Riskbedömning som är gjord av bland annat Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen....

Semesterårsavslut – det behöver du tänka på!

Semesterårsavslut – det behöver du tänka på!

Det kan kännas som att sommarens semester ligger långt fram i tiden, men för de flesta påbörjas ett nytt semesterår den 1:a april. Snart är det därför dags för semesterårsavslut!I samband med detta, finns det saker som kan vara bra för dig som  arbetsgivare att...

Hur du deklarerar K10- & K12 blanketten

Hur du deklarerar K10- & K12 blanketten

Hur du deklarerar K10 & K12 blankettenVad är K10? K10-blanketten är den bilaga till inkomstdeklarationen, som du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag i de allra flesta fall ska lämna in till Skatteverket.  Här deklarerar du utdelning och...

Deklaration 2024

Deklaration 2024

Deklaration 2024Snart är det dags att deklarera!Här kommer en sammanställning över vilka datum som gäller 2024.För dig som vill deklarera digitalt för första gången. Skaffa digital brevlåda senast den 3 mars 2024 för att få din deklaration digitalt. I stället för en...