Sommarjobbare

av | okt 14, 2023 | Artikel

Anställer du ungdomar som extra personal under sommarmånaderna?

Som arbetsgivare ansvarar du för att dina anställda ska ha en trygg arbetsmiljö. Det är viktigt att du följer lagen och att du tänker på att unga personer kan behöva mycket handledning och stöttning. Ta även hänsyn till att den du anställer kanske möter arbetslivet för första gången, och ditt företag har möjligheten att skapa goda erfarenheter som denna person kan ha nytta av i fortsättningen.

Arbetsplatser och arbetsuppgifter

Personer mellan 16 och 18 år får arbeta på de flesta arbetsplatser. De får däremot inte anställas till jobb som är riskfyllda eller behöver yrkesutbildning. De får jobba ensamma, men inte om det finns kassa med kontanter på arbetsplatsen.

Personer mellan 13 och 15 år får endast utföra enklare arbeten, vilket betyder lätt och ofarligt arbete. Arbetet får inte vara fysiskt eller psykiskt tungt och de får inte kräva ett för stort ansvar.  
Du som arbetsgivare måste också ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna för att få anställa personen.

Personer som är yngre än 13 år får egentligen inte arbeta alls, men de kan få arbeta med mycket lätta jobb inom familjen eller nära anhöriga. Exempel på mycket lätta arbeten är trädgårdsarbete, lätt utfodringsarbete, frukt och bärplockning.

Barn och ungdomar har inte samma fysiska och psykiska förutsättningar som vuxna för att klara vissa arbetsuppgifter, och det är därför större risk för skador. Undvik tunga lyft, arbete i miljöer med höga ljudnivåer och vibrationer eller psykiskt påfrestande uppgifter som att ta hand om personer i kris.

Kontrollera vad som gäller för din bransch. Det kan finnas specifika föreskrifter som kan påverka vad minderåriga får göra. För mer information om vilka jobb unga får ta besök arbetsmiljöverkets hemsida. Minderårigas arbetsmiljö (av.se) Unga i arbetslivet – Arbetsmiljöverket (av.se)

Lön

Ungdomar mellan 16 och 18 år
I Sverige förhandlar facket och arbetsgivarna fram i kollektivavtal vilka löner som ska gälla. Om ditt företag har tecknat kollektivavtal så står lägstalönen i avtalet. Där finns också regler om övertidsersättningar och liknande. Är du inte redan registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket ska du skicka in en skatte- och avgiftsanmälan där du uppger att du är arbetsgivare.

Om den anställda kommer att tjäna mindre än grundavdraget, det vill säga 22 300 kr under år 2023, behöver du som arbetsgivare inte betala någon preliminärskatt på lönen. Då behöver den anställde endast intyga detta på en blankett som du skickar in till Skatteverket. Här finns denna blankett på skatteverkets webbplats. Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434) – Företag och organisationer | Skatteverket

Du bör alltid erbjuda en rimlig lön för det arbete som utförs. Kontakta gärna berörda fack kopplade till just din bransch för att få en uppfattning om vad som är skälig lön.

Arbetstider

Anställda mellan 16 och 18 år ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet per dygn. Tiden mellan 22 och 06 alternativt 23 och 07 ska vara fri från arbete. Grundregeln är att ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka.

Anställda mellan 13 och 15 år får inte arbeta mellan klockan 20 och klockan 06. De ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för vila. Alla minderåriga måste enligt föreskrifterna ha minst 30 minuters sammanhängande paus efter fyra och en halv timmes arbete.

Om den anställda har olika arbetsgivare så ska den totala arbetstiden räknas samman. Det innebär att du som arbetsgivare måste fråga och kontrollera om den unga arbetar för någon annan och hur mycket.

Semester

Den som jobbar mer än tre månader har rätt till semesterledighet. Semesterreglerna för visstidsanställda är i princip desamma som för andra anställningar. Det innebär att den visstidsanställde har rätt till semesterersättning utöver sin lön.

Unga människor ska ha minst 4 veckors sammanhängande ledighet från arbete varje kalenderår. Ledigheten ska ligga på en tid som är fri från schemalagd undervisning. Det innebär att om sommarlovet är tio veckor så kan de arbeta högst sex veckor av dessa.

Försäkring

Det finns inget lagkrav på försäkringar, men är du bunden av ett kollektivavtal finns regler om försäkringar i kollektivavtalet. Du bör kontrollera försäkringsskyddet i ditt kollektivavtal när det gäller till exempel olycksfall på arbetsplatsen.

Skyddsombudet är de anställdas representant i arbetsmiljöarbetet. Om det finns ett skyddsombud ska arbetsgivaren tala om för skyddsombudet att en minderårig jobbar på arbetsplatsen

FÖRFATTARE

Joachim Olofsson

Brinner för digitalisering och effektivisering som bidrar till en smidigare vardag för företagaren.
Att hålla stängt under högtider

Att hålla stängt under högtider

Att hålla stängt under högtiderÄr du företagare och planerar att hålla stängt under vissa högtider? Om du önskar stänga under ordinarie arbetsdagar är det viktigt att ha god framförhållning. Om du ännu inte har kommit överens med dina anställda om hur ledigheten ska...

Representation & gåvor inför julen 2023

Representation & gåvor inför julen 2023

Det närmar sig december och julen står för dörren. Kanske känner du att du och dina anställda har varit extra duktiga i år och förtjänar en julklapp från företaget? Men hur mycket får egentligen en julklapp kosta? Och vad gäller om du planerar en julfest?Läs mer om...

Inköp med företagskort

Vid mindre inköp till företaget kan det vara smidigt med ett företagskort som är kopplat direkt till företagets konto eller till en kredit. Det är väldigt viktigt att se till att kvittot sparas på ett korrekt sätt och att det uppfyller kraven för en verifikation. För...

Tillfällig skattefrihet drivmedel

Normalt är förmån av fritt drivmedel skattepliktigt, men under perioden 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2026 kommer det vara skattefritt att ladda sin elbil och elcykel på arbetsplatsen. Detta gäller personbilar klass I, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och...

ROT & RUT

Sommaren är här och efterfrågan ökar för tjänster som altanbyggen, renoveringar eller fönstertvätt. Har du ett företag, eller funderar på att anlita ett företag som erbjuder dessa typer av tjänster? Det kan uppstå frågor över vilka tjänster som omfattas, och hur man...