Att tänka på inför årsskiftet 2024

av | dec 7, 2023 | Artikel

Att tänka på inför årsskiftet 2024

Årsskiftet är en tidpunkt då det är fördelaktigt för dig som företagare att granska din verksamhet. Här listar vi några viktiga punkter för att dra nytta av möjligheterna som finns.


3:12 reglerna – beskattning för utdelning 2024

3.12 reglerna utgör det regelverk som styr hur du som fåmansföretagare blir beskattad för utdelning från det egna bolaget.


Räkna ut ditt gränsbelopp för 2024.

Gränsbeloppet är den högsta summa du kan ta ut som lågbeskattad utdelning från ditt aktiebolag. Eventuella överskridande belopp beskattas i inkomstslaget tjänst.

Det finns två sätt att räkna ut ditt gränsbelopp: huvudregeln eller förenklingsregeln. Du kan välja fritt mellan dessa sätt från år till år, men äger du flera bolag måste du tänka på att du endast kan tillämpa förenklingsregeln för ett av dem.


Förenklingsregeln

Förenklingsregeln utgör ett schablonbelopp som du i princip alltid har rätt att nyttja om du äger aktier i ett bolag vid beskattningsårets ingång.

Gränsbeloppet beräknas enligt formeln: 2,75*IBB året innan beskattningsåret.

  • Beskattningsåret 2023 innebär 195.250 kr
  • Beskattningsåret 2024 innebär 204.325 kr

Du kan använda gränsbeloppet i proportion till din ägardel, vilket innebär att om du äger 100% av aktierna kan du utnyttja hela gränsbeloppet.


Huvudregeln – Lönebaserat utdelningsutrymme

Detta gränsbelopp beräknas på aktieägarens lön i förhållande till de totala lönerna i bolaget.

För att kunna nyttja detta gränsbelopp måste du som aktieägare ta ut en lön på minst 6 IBB (469 264 kronor) plus 5% av de totala lönerna i företaget.

Om du uppfyller detta krav, uppgår ditt gränsbelopp till hälften av det totala löneunderlaget i bolaget. För många företag är detta med andra ord väldigt fördelaktigt att ta del av i stället för att tillämpa förenklingsregeln.

Ett krav för att nyttja det lönebaserade utrymmet är att andelsägaren personligen äger minst 4% av bolaget.

Om du inte nyttjar hela ditt gränsbelopp får du spara det till senare år, oavsett vilket beräkningssätt du använder.

Är du kund hos oss, hjälper vi dig med denna beräkning i samband med decembers lön

Starta aktiebolag
Om du planerar att starta aktiebolag är det fördelaktigt att göra det innan årsskiftet. Då får du tillgodoräkna dig ett extra år utdelningsutrymme enligt förenklingsregeln eftersom du ägde aktierna vid årets ingång. Startar du bolag under 2023, får du 195.250 kr i utdelningsutrymme redan första året.

Funderar du på att starta eget? Läs gärna vår guide.


Skogskonto
Om du äger en skogsfastighet och har skogskonto eller betalplan är det dags att bestämma om du ska göra uttag före eller efter årsskiftet. Det år du som skogsägare gör uttag från skogskontot tas intäkten upp till beskattning.

Ta gärna hjälp av din konsult för att se vad som blir mest fördelaktigt för dig!


Inventering och värdesättning av lager

Vid årsskiftet är det inventeringstider för många företag. Inventeringen är en viktig del i ditt bokslut, och lagrets värde kan vara en väsentlig post i balansräkningen. Det är därför viktigt att säkerställa att inventeringen sker på ett korrekt sätt.

Glöm inte att ta hänsyn till in- och utleveranser i nära anslutning till balansdagen, och att värderingen sker enligt bokföringslagen.

Om lagret är en väsentlig post i företaget, kommer bolagets revisor ut och granskar delar av inventeringsprocessen.

Utnyttja friskvårdsbidraget

Glöm inte att påminna din anställda om att utnyttja sitt friskvårdsbidrag för att främja hälsa och välmående på arbetsplatsen. Glöm inte att du som ägare i ett aktiebolag också räknas som anställd!

 

Ska du hålla stängt under jul och nyår?
Läs vår nyhetsuppdatering om vad du behöver tänka på här.

FÖRFATTARE

Juni Stenberg

Växlar vant mellan redovisning och receptionstjänster. Sätter guldkant på kontoret och sköter om våra administrativa uppgifter, t.ex. uppdateringar och underhåll av hemsidan.
Nya Kvittolagen

Nya Kvittolagen

Nya kvittolagenVi kan med glädje meddela att regeringen beslutat att avskaffa kravet om att bevara kvitton och annan räkenskapsinformation i pappersform.Från och med 1 juli 2024 kan du helt enkelt slänga pappersunderlag så länge det omvandlats till digital form.Vad...

Att tänka på inför semestern 2024

Att tänka på inför semestern 2024

Att tänka på inför semestern 2024Äntligen sommar och semestertider! Tiden går fort och det är mycket som ska planeras inför ledigheten. Som företagare är det viktigt att verksamheten fortsätter fungera under sommaren och att dina medarbetare är nöjda.   Här är...

Penningtvätt (PTL) & Kundkännedom (KYC)

Penningtvätt (PTL) & Kundkännedom (KYC)

Ett högaktuellt inom redovisnings- och revisionsbranschen! Varje år tvättas ca 130 miljarder kronor i det svenska finansiella systemet, enligt rapporten Nationell Riskbedömning som är gjord av bland annat Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen....

Semesterårsavslut – det behöver du tänka på!

Semesterårsavslut – det behöver du tänka på!

Det kan kännas som att sommarens semester ligger långt fram i tiden, men för de flesta påbörjas ett nytt semesterår den 1:a april. Snart är det därför dags för semesterårsavslut!I samband med detta, finns det saker som kan vara bra för dig som  arbetsgivare att...

Hur du deklarerar K10- & K12 blanketten

Hur du deklarerar K10- & K12 blanketten

Hur du deklarerar K10 & K12 blankettenVad är K10? K10-blanketten är den bilaga till inkomstdeklarationen, som du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag i de allra flesta fall ska lämna in till Skatteverket.  Här deklarerar du utdelning och...

Deklaration 2024

Deklaration 2024

Deklaration 2024Snart är det dags att deklarera!Här kommer en sammanställning över vilka datum som gäller 2024.För dig som vill deklarera digitalt för första gången. Skaffa digital brevlåda senast den 3 mars 2024 för att få din deklaration digitalt. I stället för en...