Nya lagar och regler för 2024

av | jan 22, 2024 | Artikel

Vid årsskiftet har nya lagar och regler trätt i kraft som kan påverka dig som företagare. Nedan kan ni läsa mer om några av dessa nya lagar som kan vara relevanta.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Energi och koldioxidskatten på bensin och diesel sänks. För bensin (miljöklass 1) sänks den med 1,31 kr per liter och för diesel 43 öre per liter.

För den som har en bensindriven bil och kör 1 500 mil per år sänks bränslekostnaden enligt beräkningar cirka 1500–2000 kronor per år beroende på bränsleförbrukningen, enligt en beräkning från Swedbank.  

Även skatt på diesel som används i arbetsmaskiner har blivit lägre. Då gäller det energi- och koldioxidskatten på arbetsmaskiner som används i samband med yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Koldioxidskatten kan ersättas med 2 456 kronor per kubikmeter och energiskatten med 1 470 kronor per kubikmeter. Ansökan om återbetalning av skatt ska göras per kalenderkvartal.

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas

Skiktgränsen för när anställda ska betala statlig inkomstskatt pausas under 2024 i stället för att räknas upp. Därmed ligger skiktgränsen kvar på 598 500 kronor per år.

Höjt belopp för skattefritt traktamente

Skatteverket har höjt schablonbeloppet för skattefritt traktamente. De nya beloppen som gäller från och med inkomståret 2024 är:

  • Heldag: 290 kr
  • Nattraktamente: 145 kr
  • Reducerat efter 90 dagar: 203 kr

Läs mer om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att betala ut traktamente här.

Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder

Vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter höjs avdraget från 40 000 till 50 000 kronor. Med detta höjs även beloppsgränsen för skatt på kapitalvinst vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering från 5 000 kr till 42 000 kronor. Man hoppas på att detta ska resultera till en ökad uthyrning av bostäder i samband med den bostadsbrist som råder.


Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Jobbskatteavdraget förstärks vilket medför en genomsnittlig skattesänkning om 2 600 kronor per person och år. Skatten på pension har också sänkts genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget med ca 1 300 kronor per person och år. Åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för denna grupp höjs även från 65 till 66 år.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15-18-åringar

Arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas. I år kommer man därför behöva betala fulla arbetsgivaravgifter för denna åldersgrupp på 31,42 procent.

Etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Från 1 januari 2024 och fem år framåt kan företag nyanställa vissa personer med stöd av staten efter ett beslut och fackligt avtal om etableringsjobb. Förslaget gäller långtidsarbetslösa, inskrivna på arbetsförmedlingen sedan minst ett år, och arbetssökande som anlänt till Sverige för upp till tre år sedan.  Den som anställs får en kombination av lön från arbetsgivaren och stöd från staten. Inkomsten ska motsvara lägstalönen i ordinarie fackliga kollektivavtal. Som längst ska anställningen kunna pågå två år och är tänkt att därefter gå över i en tillsvidareanställning

FÖRFATTARE

Juni Stenberg

Växlar vant mellan redovisning och receptionstjänster. Sätter guldkant på kontoret och sköter om våra administrativa uppgifter, t.ex. uppdateringar och underhåll av hemsidan.
Nya Kvittolagen

Nya Kvittolagen

Nya kvittolagenVi kan med glädje meddela att regeringen beslutat att avskaffa kravet om att bevara kvitton och annan räkenskapsinformation i pappersform.Från och med 1 juli 2024 kan du helt enkelt slänga pappersunderlag så länge det omvandlats till digital form.Vad...

Att tänka på inför semestern 2024

Att tänka på inför semestern 2024

Att tänka på inför semestern 2024Äntligen sommar och semestertider! Tiden går fort och det är mycket som ska planeras inför ledigheten. Som företagare är det viktigt att verksamheten fortsätter fungera under sommaren och att dina medarbetare är nöjda.   Här är...

Penningtvätt (PTL) & Kundkännedom (KYC)

Penningtvätt (PTL) & Kundkännedom (KYC)

Ett högaktuellt inom redovisnings- och revisionsbranschen! Varje år tvättas ca 130 miljarder kronor i det svenska finansiella systemet, enligt rapporten Nationell Riskbedömning som är gjord av bland annat Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen....

Semesterårsavslut – det behöver du tänka på!

Semesterårsavslut – det behöver du tänka på!

Det kan kännas som att sommarens semester ligger långt fram i tiden, men för de flesta påbörjas ett nytt semesterår den 1:a april. Snart är det därför dags för semesterårsavslut!I samband med detta, finns det saker som kan vara bra för dig som  arbetsgivare att...

Hur du deklarerar K10- & K12 blanketten

Hur du deklarerar K10- & K12 blanketten

Hur du deklarerar K10 & K12 blankettenVad är K10? K10-blanketten är den bilaga till inkomstdeklarationen, som du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag i de allra flesta fall ska lämna in till Skatteverket.  Här deklarerar du utdelning och...

Deklaration 2024

Deklaration 2024

Deklaration 2024Snart är det dags att deklarera!Här kommer en sammanställning över vilka datum som gäller 2024.För dig som vill deklarera digitalt för första gången. Skaffa digital brevlåda senast den 3 mars 2024 för att få din deklaration digitalt. I stället för en...